Hier kunt u informatie terugvinden betreffende de jaarvergaderingen.

 


 

 

IJsbaan Landbouwstraat
Telefoon 0223-645123

Secretariaat
Middenweg 93
1782 BC Den Helder
Tel: 0223-682869 / 06233996


Algemene Ledenvergadering maandag 28 december 2020, Aanvang 20.00 uur.
Agenda.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ruud Konijn.

2. Notulen jaarvergadering 27 december 2019.

3. Jaarverslag penningmeester 2020. Op verzoek kan deze worden ingezien.

4. Verslag kascontrolecommissie 2020 door Aat van Zanten en Dick Hoornsman
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie en reserve lid.

PAUZE

5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Ruud Konijn, Marcel Vos, Klaas Bregman,
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot in de pauze worden opgegeven bij het bestuur, hierbij ondersteund door minstens 5 handtekeningen van leden.
Ter uitbreiding van het bestuur en mogelijke opvolging in de functie van penningmeester is Jos Schuit gevraagd als bestuurslid. Dit zal nog in een volgende jaarvergadering nog moeten worden geregeld.

6. jaarverslag secretaris

7. Stand van zaken voor aankomend jaar.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

 


IJsbaan Landbouwstraat
Telefoon 0223-645123

Secretariaat
Middenweg 93
1782 BC Den Helder
Tel: 0223-682869 / 06233996

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 27 december 2019.

Aanvang 20:08 uur
Aanwezige leden: 19.
1. Openingswoord door de voorzitter.
Voorzitter Ruud Konijn heet een ieder welkom op de 86e algemene ledenvergadering van IJsclub.
Er is geen mooiere plek in Julianadorp als onze ijsbaan denk ik. Er gebeurt ook veel. Denk aan Scholen aan Zee, Jeu de Boule, Kermisfeesten, Kanovaren en soms schaatsen. Eind januari hadden we daar hoop op. Het leek te gaan vriezen. Helaas vroor het niet hard genoeg en was het ijs niet dik genoeg. Daarna is het er niet meer van gekomen en hebben we het veld klaargemaakt voor gebruik door Scholen aan Zee. Dit wordt fanatiek aangepakt door de pensionado’s onder ons. Hoe zouden wij het zonder hun moeten doen met ons drukke leven. Hulde aan de pensionado’s van ons bestuur.
Ook hebben we weer 2 werkdagen gehad dit jaar, waarbij we worden bijgestaan door Harko, Marcel en Feico. Nogmaals bedankt mannen.
Daarnaast hebben Rene en ik een paar keer de vergaderingen van ONS dorp bijgewoond. U weet vast iets van dit initiatief. Dit comité is opgericht om zoveel mogelijk sportverenigingen op 1 terrein te krijgen. Ook willen ze ons daar graag bij betrekken. Maar zoals eerder gezegd is dit de mooiste plek van Julianadorp en gaan wij niet graag hier weg.
Afgelopen juni was wederom het Jeu de Boule toernooi op onze baan georganiseerd, in Juli was er een bruiloft met silent disco, pracht was dat. In augustus was er de kermis en die werd druk bezocht, dit wordt samen met de Culturele Vereniging Julianadorp georganiseerd.
In september is ons trekkertje weer van stal gehaald om mee te doen aan JPF. Ik mocht er zelf op rijden dit jaar. Het was erg leuk . het werd dit keer een 3e plaats.
In december was er de kerstmarkt op het loopuytpark. De Culturele Vereniging huurde een ijsbaantje van kunststof met de vraag of wij deze wilde bemannen. Hier hebben wij met veel plezier een bijdrage aan geleverd, en Chris zijn zelfgestookte Creme de Ment was erg lekker.
Ook hebben we dit jaar weer het kanovaren georganiseerd. Dit jaar waren er wat minder deelnemers, maar dat mocht de pret niet drukken. Volgend jaar doen we weer een wel op 19 december.

2. Notulen jaarvergadering 27 december 2018.
Notulen worden goedgekeurd door de vergadering en getekend door de voorzitter.

3. Jaarverslag Penningmeester.
Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen. We hebben dit jaar 2 maal een circus gehad op het terrein naast ons. Zoals u kunt zien voorzien wij deze van water en elektriciteit. We hebben dit jaar weer diverse huurders gehad. De particuliere verhuur hebben we verder ingeperkt ivm overlast. De zonnepanelen hebben het ook weer goed gedaan. Hier zijn we erg tevreden over. Ondanks dat we geen ijs hebben gehad hebben we alsnog €1800,- overgehouden. De contributie is nog redelijk goed net als de huur inkomsten. Bij de uitgaven zien we een kleine daling in de gas, water en licht en een kleine stijging (1.5%) van de verzekeringen.
Er zijn verder geen vragen vanuit de vergadering.

4. Verslag kascontrolecommissie.
De kas is dit jaar gecontroleerd door Jan Romar en Aad van Zanten. Het viel weer erg mee allemaal. Albert was weer niet te betrappen op enige onregelmatigheden..
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Aad van Zanten en Dirk Hoornsman
Nieuwe reserve wordt Paul Thomas
4.1 Memoriam Nic Onderwater
Nic heeft de ijsclub in het verleden enorm geholpen met stroom, water enz enz.
Klaas neemt het woord. De club bestaat 85 jaar waarvan 35 jaar vaarten, de tankval en vlieten. 30 jaar op huidige locatie en tussenliggend 20 jaar aan de blauwe keet. Nic heeft daar aan de blauwe keet vreselijk veel betekend voor de club en daar nooit iets voor willen hebben. Na die 20 jaar is Nic benoemd tot erelid.
PAUZE
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Albert Kisteman, Chris Bregman, William Pijnacker en Rene Langedijk
Alle vier hebben zich weer beschikbaar gesteld.Zonder tegenstemmen en andere kandidaten zijn alle mutaties aangenomen door de jaarvergadering.
6. Jaarverslag secretaris.
het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris.
7. Plannen voor de toekomst en het aankomend jaar.
We willen graag de zuidkant opknappen.
Ook willen we graag het interieur vernieuwen en misschien een uitbreiding van de zonnepanelen.
Volgende jaarvergadering 28-12-2020.
9. Rondvraag.
Levien Bijl vraagt wat de kostenpost verzekering omhelst. Albert geeft hierover uitleg
Piet Warmerdam vindt het goed dat we het standpunt innemen om de ijsbaan op deze locatie te houden, maar adviseert niet weg te lopen voor veranderingen en blijf aangesloten
Paul Thomas vraagt of het kano spektakel niet in de zomer georganiseerd kan worden. Ruud geeft aan dat we een ijsclub/winter vereniging zijn. Ook zitten we met de verhuur aan scholen aan zee in deze periode. Ook willen graag meer deelname en zullen deze optie in beraad nemen.
Dirk Hoornsman noemt de opmerking van eerder in de vergadering dat het alweer 7 jaar terug is dat we echt ijs hebben gehad. Hij mist het initiatief om hier toch wat van te maken en vind dit jammer. Hierbij wordt gedoeld op een kunst ijsbaan. Albert geeft aan dat de baan in Den Helder tussen de € 80.000,- en € 90.000,- kost. Reken op minimaal de helft als we zoiets op ons terrein zouden doen. Het kunststof krabbelbaantje op het Loopuytpark koste al € 1.200,-. We nemen de opmerking weer mee.
Marcel vraagt of het niet een idee is om het kano spektakel op de lidmaatschapskaart mee te nemen. Dit is een interessant idee.

10. Sluiting.
De vergadering werd om 21.08 uur gesloten door de voorzitter. De voorzitter bedankt de aanwezigen, het barpersoneel en alle vrijwilligers. En alle aanwezigen een goede jaarwisseling en een gezond 2020.

 


IJsbaan Landbouwstraat
Telefoon 0223-645123

Secretariaat
Middenweg 93
1782 BC Den Helder
Tel: 0223-682869 / 06233996

 


IJSCLUB JULIANADORP


Jaarverslag secretaris ijsclub Julianadorp 2020


Net als de voorgaande jaren was de wens op een echte winter met ijs in onze baan groot. Het gras was net voor het onderwater zetten nog gemaaid. Het water stond op de baan en het bestuur was er klaar voor, laat die strenge winter maar komen. Helaas mocht het weer niet zo wezen. Koning Winter liet het afweten en heeft ons niet eens een sprankje hoop gegeven. Er is geen moment sprake geweest van serieus ijs in de baan.
Eind februari hebben we het water van de baan laten lopen en gereed gemaakt voor het komende seizoen. En toen was daar Corona.
Niemand kon op dat moment indenken hoe groot de invloed van het virus zou zijn op ons dagelijks leven. Eerst denk je nog dat het met een paar maanden wel weer over zal zijn en ga je plannen maken voor de periode daarna. Al snel bleek dat dit niet het geval zou zijn. Jaarlijkse evenementen zoals het koegrasser jeu de boule kampioenschap en de dorper kermis gingen niet door. De verhuur van ons clubgebouw aan leden kwam ook stil te staan. Toen bekend werd dat binnensporten nog niet werd toegestaan maar buitensporten wel, hebben wij onze baan beschikbaar gesteld aan de sportschool en sportclubs, zodat zij hun activiteiten op onze baan konden organiseren. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. En wij waren blij met toch nog wat activiteiten op de baan.
In november is Jos Schuit toegetreden tot ons bestuur. Hij gaat Albert assisteren bij zijn taken als penningmeester met uiteindelijk het doel de taken van penningmeester over te nemen. De officiële installatie van Jos zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden.
Daarnaast hebben de bestuursleden die dit jaar aftredend en herkiesbaar zijn aangegeven dat ze graag nog een paar jaar willen blijven.
Inmiddels staat de winter van 2021 al weer voor deur en is de baan weer gereedgemaakt voor het winterseizoen. Wat de winter ons gaat brengen weten we nog niet. Is Koning Winter ons dit jaar wel goed gezind? En zo ja, kan/mag er dan geschaatst worden? en hoe gaat dat er dan uitzien? Ik weet het niet, maar wij zijn er klaar voor.

Dit was mijn jaarverslag voor 2020.

Rest mij nog u een gelukkig, maar vooral gezond 2021 te wensen.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.